Termeni & condiții

Aspecte generale

Site-ul www.ustensile-industriale.ro este dedicat numai PERSOANELOR JURIDICE.

Site-ul www.ustensile-industriale.ro este proprietatea exclusivă a SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL, persoana juridică română cu sediul in Târgu Secuiesc,Str.Abator, nr.5, jud. Covasna, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. Jxx/xxx/xxx, având CUI - RO xxx.

Accesarea siteului sau a oricărei părți a acestuia presupune acordul dvs. tacit cu termenii și condițiile ce urmează. Acordul de utilizare și comandă produce efecte juridice între Utilizator/Client si SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL. Acceptarea se consideră tacită și fără rezerve. 

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări de conținut, formă, așezare, prețuri, produse, fără a fi necesară anunțarea în prealabil a Clienților/ Utilizatorilor despre acestea.

Prezentele clauze nu se aplică și paginilor de internet la care se face referire sau trimitere în site-ul www.ustensile-industriale.ro, iar Furnizorul nu este răspunzător de conținutul acestor site-uri aparținând unor terțe persoane. Prezentarea unor linkuri de internet aparținând altora se poate face în scop informativ sau publicitar.

SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL își rezervă dreptul de a actualiza prezenții termeni și condiții fără o notificare prealabilă a persoanelor care utilizează acest site, modificările intrând în vigoare de la momentul publicării lor pe site. Este obligația Clienților /Utilizatoarilor de a verifica periodic clauzele cuprinse in prezenții termeni și condiții.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

Vânzător - SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL cu datele de identificare mentionate mai sus.

Client - persoana juridică sau orice entitate juridică care efectuează o comanda.

Utilizator - orice persoană fizică și/sau care obține acces la CONȚINUT prin orice mijloc de comunicare.

Site - domeniul www.ustensile-industriale.ro

Bun - orice produs care urmează a fi furnizat de catre Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract - reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător si Cumpărător fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului.

Conținut :

- toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic.

- conținutul oricarui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil.

- orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului conform informațiilor de conectare specificate sau nu de către acesta.

- informații legate de Bonusurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă.

- informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vănzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă.

- date referitoare la vanzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document - Termenii si Condițiile publicate pe Site.

Descriere - descrierile și/sau toate specificațiile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

MODALITĂȚI DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.ustensile-industriale.ro

1. PLASAREA COMENZII

Comenzile se pot efectua online sau telefonic la numerele afișate pe site.

Orice persoană juridică interesată poate plasa o comandă, completând formularul de comandă din secțiunea specială în acest sens. Această metodă este preferabilă deoarece produsele și cantitatea sunt identificate clar și sigur și aveți acces în permanență la efectuarea unei asemenea comenzi, programul de plasare a acestora fiind NON - STOP.

 

Plasarea comenzilor se realizeaza prin completarea formularului de Cerere de ofertă.

Prin completarea formularului de Cerere de ofertă, Clientul consimte că Vânzătorul poate sa îl contacteze prin orice mijloc disponibil agreat de acesta, in orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

2. CONFIRMAREA COMENZII.

În urma trimiterii Cererii de ofertă, Clientul va fi contactat de Vânzător pe adresa de e-mail indicată de Client sau telefonic.

Termenul de livrare a produselor se calculează începând cu momentul în care se confirmă comanda de  către Client.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile trimisă acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

- Clientul înregistrează deja debite scadente în contabilitatea Vânzătorului.

- Datele furnizate de Client pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

- Există suspiciuni rezonabile că se încearcă fraudarea Vânzătorului și/sau săvârșirea unei posibile infracțiuni de natură să prejudicieze activitatea Vânzătorului.

3. LIVRAREA PRODUSELOR.

Termenul de livrare a produselor este de maximum 2 zile lucrătoare, calculate de la momentul indicat în art. 2 de mai sus. În condiții speciale, obiective, SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL își rezervă dreptul de a mări timpul de livrare, fără a i se putea imputa nici o culpă în acest sens.

Comanda va fi livrată prin intermediul unei firme de curierat cu care SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL are contract de colaborare în acest sens.

Comanda minimă pentru livrarea produselor este de XXX lei fără TVA.

Livrarea produselor este GRATUITĂ pentru comenzi de minim XXX lei fără TVA.

Pentru comenzi de pană la XXX lei fără TVA se percepe o taxă de transport în valoare de 25 lei fara TVA.

În cazul în care plata se face prin transfer bancar, livrarea se va face în maximum 2 zile lucrătoare de la confirmarea plății.

Livrarea bunurilor se face exclusiv pe teritoriul României , si nu se va accepta decat o singura adresa de livrare pentru fiecare comanda. În situația în care vreunul dintre produsele dorite nu se regăsește în stoc, Clientul va fi informat de îndată despre acest lucru.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI/CLIENTULUI

1. Utilizatorul se obligă să folosească site-ul www.ustensile-industriale.ro în conformitate cu termenii și condițiile stipulate.

2.Prin efectuarea comenzii online, Clientul consimte expres, ca a aderat la termenii si conditiile stipulate.

3. Prin înregistrarea și completarea câmpurilor, de pe site-ul www.ustensile-industriale.ro, Utilizatorul/Clientul declară, pe propria răspundere, că toate informațiile furnizate îi aparțin și sunt corecte, complete și valide. Orice schimbare a datelor de identificare survenita ulterior, nu va fi opozabila Vanzatorului.

4. Clientul se obligă să plătească prețul conform facturii emise pe baza comenzii de pe pagina de internet www.ustensile-industriale.ro

MODALITĂȚI DE PLATĂ

 

Efectuarea platii contravalorii produselor comandate va fi efectuata in numerar sau prin ordin de plata in baza facturii proforme transmise pe adresa de e-mail indicata. Dovada platii va fi trimisa de indata prin e-mail in vederea eficientizarii perioadei de livrare. 

Datele necesare pentru efectuarea platii se regasesc pe site-ul nostru la rubrica Contact si pe factura proforma.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

1.SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL, precum și toate produsele comercializate pe acest site, împreună cu toate logo-urile afișate, sunt mărci inregistrate și se bucură de toate prerogrativele conferite de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Orice utilizare fără drept atrage răspunderea persoanei vinovate conform prevederilor legale. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar fara a se limita la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect.

2. Utilizatorii/Clienții pot descărca și tipări conținutul de pe site-ul www.ustensile-industriale.ro doar pentru uzul personal sau necomercial.

3. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a conținutului site-ului www.ustensile-industriale.ro, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, de  documente sau informații.

Clientului / Utilizatoarului nu ii sunt permise transferul catre terte persoane, alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL, includerea oricarui continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care certifica dreptul de autor al SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distribuirea unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului decat cu acordul scris expres al SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL.

Orice continut la care Clientul / Utilizatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Vanzator si acesta si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea Vanzatorului cu referire la acel Continut.

In cazul in care Vanzatorul confera Clientului / Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Clientul / Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite. in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Vanzatorului pentru respectivul Client / Utilizator sau oricare alt tert care obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

Niciun Continut transmis catre Client / Utilizator , prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc)sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL, care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care acesta exista, fata de respectivul continut.

Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau prin acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE COLABORARE DINTRE FURNIZOR ȘI UTILIZATOR/ CLIENT

1. Relatiile contractuale născute sub incidența termenilor si conditiilor din Document vor înceta prin acordul părților sau prin livrarea produselor către Utilizator/Client.

2. În cazul nerespectării termenilor si conditiilor, Vanzatorul își rezervă dreptul de a înceta orice formă de colaborare cu Utilizatorul/Clientul.

3. Utilizatorul/Clientul se obliga să nu solicite SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL sau reprezentanților săi nici un fel de daună, răspundere, pierderi, costuri (incluzând dar fără a se limita la onorariul avocaților și orice alte costuri de judecată), apărute în conexiune cu orice acțiune în justiție bazată pe o încălcare a termenilor prezentului acord, pentru evenimente neimputabile Vanzatorului. Această obligatie rămâne în vigoare și după momentul încheierii relației dintre Vanzator si Utilizator / Client.

LEGEA APLICABILĂ

1. Prevederile Documentului sunt interpretate și executate potrivit legii române.

2. Orice problemă rezultată din încălcarea sau nerespectarea termenilor si conditiilor va fi soluționată pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, competența aparține instanțelor judecătorești de la sediul SC BEST.I.L.A.TOOLS SRL.